Liên hệ với Đại Lâm
  • Địa chỉ: Xóm 2, Thôn Đốc Kính, Xã Đốc Tín, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: 0818903333
  • Email: dailamxd88@gmail.com